utorok 21. marca 2017

ANOTHER LARGE HAWTHORN COLLECTED


Last deciduous tree this season - I am wrecked.
It took me 1 and a half hour to get it out.
It isn´t anything too special, but it grew among 2 already cleared parts in our orchard and I didn´t want to leave it there to be crashed by tractors.


SK:


Ďalší veľký hloh


Posledný výkop tejto sezóny čo sa týka opadavých stromov.
Dal mi zabrať, kopal som ho hodinu a pol.
Nieje to nič extra špeciálne, ale bolo mi ho ľúto nechať čakať na istú smrť na mieste medzi dvoma už vykĺčenými pásmi v našom bývalom sade.

sobota 18. marca 2017

YAMADORI HOLIDAY

I took a week off work to enjoy time for collecting trees and do it properly with no hassle.
Here are the pics of the new ones.
All are now in black plastic bags submitted to "sweating" - a technique I read about on blog by Tony Tickle. I have tried it last spring on 2 trees with nearly no roots at all, one smaller and one medium size, and both of them rooted nicely.
Most of these recently collected trees had quite decent roots after collection, but I want to increase their chances for survival as much as possible.

SK

Dovolenka na kopanie Yamadori stromčekov

Zobral som si týždeň dovolenku aby som si mohol užiť čas na kopanie stromčekov a robil to poriadne a bez ponáhľania sa.
Tu sú fotky nových stromčekov.
Všetky sú teraz v čiernych plastových vreciach - používam po vykopaní techniku "potenia" o ktorej som sa dočítal na blogu Tonyho Tickla.
Vyskúšal som si ju už minulý rok na dvoch stromčekoch, ktoré nemali skoro žiadne korene a obe sa pekne zakorenili.
Skoro všetky tieto čerstvo vykopané mali celkom slušné korene, ale chcem zvýšiť ich šance na prežitie tak ako to je len možné.

Day1 - Hornbeam
Deň 1 - Hrab 
 

Field maple
Javor poľný


Day 2 - some of birches for new penjing - many of them grew from a strange bulge that formed over the roots
Deň 2 - niektoré z briez  na krajinku - veľa z nich rastie z divnej gule ktorá sa sformovala nad koreňmi
Day 3 - large field maple
Deň 3 - veľký javor poľný
Day 4 - japanese maple - yamadori from a friend´s garden - she needed more space there so she offered it to me for bonsai purposes
Deň 4 - japonský javor - yamadori z kamarátkinej záhrady - potrebovala tam viac miesta a tak mi ho ponúkla na bonsajové účelyDay 5 - hawthorn and blackthorn
Deň 5 hloh a trnka

Day 6 - species tba - collected from a concrete slabs where I collected my pines, with very small rootball that allowed me to plant them in a pot and on a slab. (Although taproot went down under the slabs - but I believe that with use of sweating they will grow enough roots for new life).
Deň 6 - druh zatiaľ neviem, budem si na identifikáciu musieť počkať kým vyrašia listy - obe vyzdvihnuté z betónových panelov kde chodím na borovice, mali veľmi malé koreňové baly blízko ku kmeňu (aj keď kolové korene na týchto šli pod betón) preto som si mohol dovoliť zasadiť ich rovno do malej misky a na kamenný plát. Verím že potením im narastie dosť koreňov na nový život.

Heavy machinery is already doing it´s work of doom in our used to be orchards and large part was cleared again recently, so I will go and save some more trees next week before I go to work.
It would be pity to leave them there waiting for certain death.

Ťažké stroje už zase vyklčuju náš bývalý sad a nedávno bola vyčistená dosť veľká časť, takže aj budúci týždeň pôjdem zase zachrániť pár zaujímavých stromov. Bola by škoda ich tam nechať čakať na istú smrť.


utorok 7. marca 2017

YEAR 3


With moving all the penjings to their spots in front of the house the bonsai season officially started for me along with year 3 of my bonsai obsessed life.
Happy days :)


SK:


ROK 3


Nainštalovaním všetkých mojích penjingov na ich miesta pred domom pre mňa oficiálne začala bonsajová sezóna a s ňou tretí rok mojej posadnutosti bonsajmi.
Som šťastný :)

penjing

penjing