sobota, 20. mája 2017

QUEST FOR PENJING ROCKS

I took a trip to a great place for collect interesting rocks for penjings. It´s called Bokšov rocks, over the village of Mala Lodina and it is really nice place to visit with nice views, great rocks you can choose from fallen trees roots and beautifull oaks with great movement.
Anyway, on our way back we took a wrong turn, went down the steep hillside with lots of fallen trees, collecting ticks, and there was no way to go down that hill with bag full of rocks. So it was flying down in front of me as I was unwilling to leave the rock I have chosen there. Most of them got crushed so the whole endeavour was in vain and I was risking a bit too much just to have very few rocks I can use in the end.
But I am happy that I, nor my friend Robo didn´t get any injuries on that dangerous way down and I still got some nice shots from the trip. Here they are for you all to enjoy.

štvrtok, 18. mája 2017

RETURN OF UNCLE CHOP CHOP


More head chopping today.
Wisteria flowers were nice, but I would like it to look nice without them and foliage too.


SK


Návrat strýčka sekáča


Dnes som zase sekol hlavu.
Kvety wistérie boli krásne, no chcel by som aby vyzerala dobre aj bez nich a bez listov.My fingers are itchy for this juniper - may the force help me to resist the urge to style it and leave it for a year to get some strenght after last year collection and early spring repotting after the wooden pot it was planted in dissintegrated while we were placing it on it´s summer spot. No more wooden improvised pots ever again!!!

Svrbia ma prsty na tvarovanie tejto borievky - nech mi sila pomáha odolať túžbe pohrať sa s ňou a nechať ju aspoň rok na zregenerovanie po minuloročnom výkope a jarnom presádzaní po tom ča sa drevená improvizovaná "miska" rozpadla pri prenose na letné miesto. Už nikdy viac drevené improvizované "misky" !!!

streda, 17. mája 2017

MY FIRST GRAFTING .... ALMOST


My penjing number 4 with ficuses lived and prospered over the winter on my large window sill.
I didn´t cut a single branch, preparing them to be grafted lower on the trunk of the main tree when being moved outside for summer, because no buds appeared after last year deep cutting.
Today was the day.


SK:


Prvý pokus s vrúbľovaním ... skoro


Fikusy na mojom penjingu číslo 4 sa mali dobre na mojom veľkom parapete cez zimu.
Nestrihol som na nich ani konárik a pripravoval si ich na vrúbľovanie nižšie na kmeni hlavného stromčeka, pretože po minuloročnom strihaní sa dole žiadne puky neobjavili.
Dnes som sa do toho šiel pustiť pred premiestnením penjingu von na leto.I cleaned the branches and prepared the scion
Preriedil som konáriky a pripravil jeden na vrúbľovanieAnd then I got me thinking about an idea I got earlier - I only have one suitable scion, it is going to take time for it to merge, then I have to do it twice more .... after looking at how nicely branches developed at the last year´s cut I made a decision and went for it.

A potom som začal premýšľať nad možnosťou ktorá ma už predtým napadla - keďže mám len jeden vhodný konárik, bude to trvať kým sa chytí a ešte to budem musieť dvakrát zopakovať - a po preskúmaní ako pekne sa na mieste minuloročného rezania vetvy rýchle rozkonárili som sa rozhodol a šiel na to.This way I lost one growing season, I should have cut this deep the first time, but I had no experience with ficuses and didn´t know they tend to bud only on top.
Original story on this landscape here:
Since I spared some time of the day by this quick problem solving, I attended to one overgrown blackthorn that I want to train in weeping style with clip and grow technique.

Tým pádom som stratil jednu sezónu rastu, mal som takto hlboko zrezať už prvýkrát, no nemal som s fikusmi žiadnu skúsenosť a nevedel som že pukajú len hore na reze. 
Viac o tejto krajinke tu:
Keďže som ušetril troška času týmto rýchlym riešením, mohol som sa trošku povenovať aj jednej prerastenej trnke, ktorú chcem technikou clip and grow vytvarovať do weeping formy.

penjing

penjing