sobota, 17. júna 2017

ANOTHER PINE

I got me one more pinus sylvestris from the same garden centre as the last one and today I prepped it for styling of the crown that will take place during the workshop of our local club in july.

SK:

Ďalšia borovica

Kupil som si ešte jednu pinus sylvestris v rovnakom zahradnictve ako tu poslednu a dnes som si ju pripravil na tvarovanie koruny, ktoré plánujem začiatkom jula na tvarovačke košického klubu.

štvrtok, 15. júna 2017

NEW PENJING


I created new penjing with supermarket chinese elms during last two days too.
There is a lot of work to come on the trees, and I might bring the middle one a bit closer to the front.
The slab is a stone called Greek Antik from local stone merchant and I got few more of those, different shapes and sizes.
My family is saying that this landscape looks nicer from the back.
What do you think?


SK:


NOVÝ PENJING


Počas uplynulých dvoch dní som dal dokopy aj nový penjing so supermarketovými brestmi.
Je na nich veľa roboty, ako na všetkých takýchto "bonsajoch", ale s tým nemám problém.
Stredný stromček asi ešte príde viac do predu.
Kamenný plat je obkladový kameň z kamenárstva ktorý sa volá Grécky Antik.
Veľmi sa mi zapáčili, tak ich mám viac, rôzne tvary a veľkosti.
Moja rodina vraví že táto krajinka vyzerá lepšie zozadu.
Čo vy na to?


FRONT:
SPREDU:

FROM THE SIDE:
Z BOKU:


FROM THE BACK:
ZO ZADU:VIDEO


Video of pine that was styled yesterday:


Click here


SK:


VIDEO


Video včera natvarovanej borovice:


Klikni sem

streda, 14. júna 2017


STYLING PINUS SYLVESTRIS FROM GARDEN CENTRE


Last friday I couldn´t resist buying one nice pine in my favourite garden centre.
And yesterday I couldn´t resist to style it.
Here are some pics after 6 hours of work.
Some branches might go later on, but for now I didn´t want to weaken the plant too much.


SK:


Tvarovanie pinus sylvestris zo záhradníctva


Minulý piatok som neodolal jednej borovičke v mojom obľúbenom záhradníctve, a včera som neodolal túžbe natvarovať ju.
Tu je pár fotiek pred a po 6tich hodinách práce.
Niektoré vetvy ešte časom možno pôjdu preč, teraz som stromček nechcel veľmi oslabiť.


BEFORE
PREDAFTER
PO
pondelok, 12. júna 2017

WEEKEND PICS


Here are some pics from the weekend that I would like to share.


SK:


Fotky z víkendu


Tu je zopár fotiek z víkendu o ktoré by som sa chcel podeliť.


Emma at work in the kitchen, preparing some sand cookies for daddy who is working on some trees.
Emma pracuje v kuchyni a pripravuje tatovi pieskové koláče, zatiaľ čo on sa bavka so stromčekami.
The result of that work - juniper created last year after some pruning and rewiring.
A tu je výsledok bavkania - borievka, ktorá bola vytvorená minuý rok po prestrihaní a čiastočnom drôtovaní.

This buxus collected last year from parent´s garden had to be repotted because of the substrate I planted it in last year that was constantlly wet.
Tento buxus kopnuty minuly rok zo zahradky rodičov musel byť presadený kvôli neustále premočenému substrátu do ktoreho som ho vtedy zasadil.


On friday I came across this amazing scots pine in garden centre and i had to buy it. Here it is after clearing some of dry and some live branches too. It looks amazing live and I cannot wait to style it.
V piatok som v zahradnictve objavil tuto borovičku a musel som ju kúpiť. Tu je po odstránení suchých a aj pár živých konárov. Na živo vyzerá úžasne a ja sa neviem dočkať kedy si ju natvarujem.


And lastly some pics of yellow flowers of succulents
on my penjings.
A nakoniec pár fotiek žltých kvetov sukulentov na mojích penjingoch.utorok, 6. júna 2017

pondelok, 29. mája 2017

FIRST DEFOLIATIONS


I was getting ready for full defoliations on my crazy growing hornbeams over the weekend, but I came across a recent video by Bonsai Mirai where Ryan says that he do not recommend this practise, that it might work for a few years and one year the trees might not respond as we expext and it might actually do some harm - so I tried partial defoliation as he adviced instead. All the leaves were cut by half or even 2/3.
It took me some 3 hours for these 2 penjings.
Long branches were cut back to 1-2 leaves.
The trees are only second year on a marble plate but the branch development using clip and grow technique is coming along nicely :) I love the Lingnan´s school of penjing branch development methods where you let the branch grow to required girth and then cut it back to 1-2 leaves. I am fascinated by the ramifications built this way.


SK:


Prvé defoliácie


Cez víkend som sa pripravoval na moje prvé defoliácie hrabov, no v poslednej chvíli som sa doklikal k nedávnemu videu od Bonsai Mirai, kde Ryan túto praktiku neodporúča. Vraj to môže fungovať pár rokov a potom raz o pár rokov strom nemusí na ňu reagovať ako by sme čakali a môže mu to ublížiť.
Preto som na týchto dvoch penjingoch vykonal čiastočnú defoliáciu ako odporúčal - skoro všetky listy boli strihnuté podľa veľkosti - na polovicu až 2/3.
Trvalo mi to asi 3 hodinky.
Dlhé vetvy boli strihnuté na jeden až dva listy.
Stromčeky sú len druhý rok na mramorových platniach po vykopaní ale vetvenie sa celkom pekne vyvíja :) Používam na tvarovanie techniku "strihni a nechaj rásť", podľa Lingnanskej školy penjingu, kde nechávajú konárik rásť na požadovanú hrúbku a potom ho strihnú na jeden až dva lístky.
Fascinujú ma takto vybudované koruny.

sobota, 20. mája 2017

QUEST FOR PENJING ROCKS

I took a trip to a great place for collect interesting rocks for penjings. It´s called Bokšov rocks, over the village of Mala Lodina and it is really nice place to visit with nice views, great rocks you can choose from fallen trees roots and beautifull oaks with great movement.
Anyway, on our way back we took a wrong turn, went down the steep hillside with lots of fallen trees, collecting ticks, and there was no way to go down that hill with bag full of rocks. So it was flying down in front of me as I was unwilling to leave the rock I have chosen there. Most of them got crushed so the whole endeavour was in vain and I was risking a bit too much just to have very few rocks I can use in the end.
But I am happy that I, nor my friend Robo didn´t get any injuries on that dangerous way down and I still got some nice shots from the trip. Here they are for you all to enjoy.

penjing

penjing