štvrtok 28. januára 2016

WINTER IMAGES OF PENJING NO.1

I changed stones yesterday so here are new pictures and it´s very first winter images.
The stones were finally cut proper way on small electric tile cutter that I got for christmas.

SK:

Zimné fotky Penjingu číslo 1

Včera som vymenil kamene tak tu je pár fotiek penjingu v zimnom bezšate.
Kamene boli konečne narezané bezpečným spôsobom a to na kufríkovej elektrickej rezačke na dlažbu a obklady, ktorú som dostal pod stromček.
streda 27. januára 2016

BONSAI EXHIBITION IN PREŠOV

And few more pics from another exhibition held in Prešov

SK:

Výstava bonsajov v Prešove

A tu je pár fotiek z minuloročnej výstavy v Prešove.My daddy :)


Juniper by Milan Roskoš
Juniper by Milan Roskoš
 
Pine by Milan Roskoš
Juraj Szabo
 
 
 
Milan Roskoš 
Chameocyperis by Milan Roskoš
Pine by René Lempeľ 
Juniper by Milan Roskoš
Juraj Szabo
Juraj Szabo
Korean Hornbeam by Jozef Pánik
Juraj Szabo

My father next to hornbeam by Július KolesárBONSAI EXHIBITION BY LOCAL CLUB FROM KOŠICE

Last summer I went to my first ever bonsai exhibition organized by members of our local club from Košice.
Here are some pics for you:

SK

VÝSTAVA BONSAJOV KOŠICE

Minulé leto som prvýkrát navštívil výstavu bonsajov organizovanú naším lokálnym košickým klubom.
Tu je pár fotiek:


Larch by Július Kolesár


 
Hornbeam by Rasťo Hošák
Hornbeam by Július Kolesár
 
 
Juniper by Milan Miko
Juniper by Peter Vitéz
Acer palmatum by Peter Vitéz
Juniper by Peter Vitéz
Taxus by Peter Vitéz

penjing

penjing