štvrtok 15. decembra 2016

READY FOR WINTER


All of my trees are now ready for winter.
Conifers and native deciduous placed at the side of the house on the ground, protected from 2 sides, and chinese elms and berberises in cold room by the window so they still get some light, since the leaves stayed on this year.
Not much to do from now on, I might do some minor wiring on pines and rewire spruce, but I will spend most of my free time during winter with my guitar, as I am preparing new show with my band Under Cover, hoping that we could hit the stages by springtime.
And of course I will roam our large orchard in search for some nice new material.
Have a great holiday everybody, may winter be nice on your trees and enjoy yourselves as much as you can :)
Best wishes from Mimo.


SK:


VŠETKO PRIPRAVENÉ NA ZIMU


Všetky moje stromy sú pripravené na zimu.
Ihličnany a domáce listnáče na zemi pri dome chránené z dvoch strán, čínske bresty a berberisy v chladnej komore pri okne, aby mali nejaké svetlo keďže toho roku im listy neopadali (brestom).
Veľa toho v zime nieje čo robiť, možno akurát nadrôtujem borovice a smrek, ale väčšinu voľného času budem tráviť s gitarou, keďže s mojou kapelkou Under Cover pripravujeme novú show a dúfame že sa s ňou dostaneme na pódiá už na jar.
A samozrejme budem blúdiť naším veľkým sadom a hľadať nejaký zaujímavý materiál na ďalšie výtvory.
Prajem vám všetkým krásne strávené chvíle voľna, aby zima bola nežná na vaše stromčeky a užívajte si koľko vládzete :)
Majte sa krásne.
Mimo
pondelok 12. decembra 2016


HORNBEAM NUMBER 1


Collected this spring, growing like mad throughout the season, pruned today.
Leader is gonna stay another season to fatten up the top and to make nicer taper.


SK:


Kopaný na jar, rástol ako divý celú sezónu, strihaný dnes.
Vrchol nechávam na zhrubnutie ďalšiu sezónu kvôli lepšej konicite 


 
 
pondelok 28. novembra 2016


AUTUMN PRUNING


The leaves are down finally so I pruned the blackthorn, hawthorn and wisteria today and moved them to their new winter quarters.
My grandma (on the left) had a friend for a visit for their daily chat so I made them to pose for a photo with the blackthorn before I did radical cuts on it.


SK:


Jesenný rez


Konečne opadali listy a tak som trošku obrezal trnku, hloh a wistériu a preniesol ich do nového zimného brlohu.
Babka (vľavo) mala na návšteve kamošku na ich každodenný pokec a tak som im spravil spoločnú fotku s trnkou predtým než som ju radikálne obrezal.
streda 16. novembra 2016

WINTER IMAGES

I was looking forward to see some autumn images of my penjings and I can only show you winter ones instead as it is snowing here before true colors appeared on the trees.


SK:


Zimné fotky
Tešil som sa na jesenné fotky ale zima je tu skôr ako sa jesenné farby mohli plne prejaviť na listoch mojích stromov, tak tu pre vás mám rovno zasnežené krajinky.

štvrtok 10. novembra 2016

STYLING CONTEMPLATIONS FOR TRIPLE TRUNK PINE


I collected few pines in the late spring this year.
Well - collected isn´t the right word I think - as you could see in earlier posts about our concrete pine jungle - they were growing on  top of concrete slabs in huge used-to-be irrigation pool in the old orchards.
They were literally just lifted from there with cutting around the shallow root system.
It looks like they didn´t even notice and shown a strong growth during summer.
And therefore I am really considering to give few of them first rough styling this winter.
I got an inspiration for the triple trunk pine while looking at the pics of the pine over the valley I took on our last trip to Ružín.


SK:
Tohto roku som počas neskorej jari vykopal pár borovíc.
Vlastne-vykopal nieje to správne slovo. Rástli na betónových paneloch v bývalej zavlažovacej nádrži pre náš bývalý sad.
Doslova som ich len dvihol a obstrihal plochý koreňový bal.
Vyzerá to tak, že si to ani nevšimli a silno rástli celé leto.
A preto uvažujem, že zopár z nich podrobím túto zimu prvému hrubému tvarovaniu.
Dostal som nápad na tvar pre trojkmeň na našom poslednom výlete na Ružín.
I only need to imagine it with another trunk on the right.
Len si musím domyslieť ďalší kmeň vpravo.Here is the pic of the actual tree after virtually removing few branches.
Tu je foto môjho trojkmeňa po virtuálnom odstránení pár vetiev.And source material photographed after "collection".
A materiál hneď po "kopaní".Feel free to let me know what you think about it in the comments below, any feedback welcomed.
I welcome any ideas for better use of the tree´s potential too :)
Kľudne mi môžte napísať do komentov čo si o tom myslíte, vítam akýkoľvek názor :)utorok 1. novembra 2016

CELEBRATING

I am celebrating one and a half year doing "bonsai" and a year of writing about my endeavours, so I finally managed to put together a video with some of my creations I did in that time.
All my creations are at the start of their journey just like me in this hobby, but I wanted to have a video documentation of them too.
To prevent youtube from taking down background music I would put in it due to the copyright claims, I wrote and recorded background music myself and I call it "Wind in my bonsai garden".
Enjoy :)

SK:

OSLAVY

Už je to rok a pol čo sa venujem tomuto hobby a rok o tom píšem na tomto blogu, a tak som dal dokopy video s niektorými mojími výtvormi na oslavu.
Všetky sú na začiatku svojej cesty tak ako ja v tomto hobby, ale chcel som z nich mať aj video dokumentáciu.
Aby mi youtube nevypol doprovodnú hudbu kvôli copyrightu, zložil som si a nahral k tomu vlastnú brnkačku a nazval ju "Vietor v mojej bonsajovej záhrade".
Príjemné pozeranie :)


pondelok 31. októbra 2016

CYDONIA AIRLAYER AND TRIP TO LAKE RUŽÍN


I separated a cydonia airlayer today, it has roots coming only from 1 side but there were a lot of them and hopefully it will grow some from the other side too later on.


SK:


POTOPENEC DULY A VÝLET NA RUŽÍN


Dnes som odrezal potopenca duly. Korene vyrašili len na jednej strane, no bolo ich dosť a dúfam že časom vyrašia aj na druhej strane.

This blog has another purpose besides bonsai - to promote beautiful slovakian nature.

So here are some pics from our little trip we took on saturday to lake Ružín.
It is man made lake created over the village Ružín after building a dam on river Hornád nearby, that was finished in 1970. It serves as a source of water for the city of Košice.

Tento blog má okrem bonsajov ešte jednu úlohu, a tou je prezentácia nádhernej slovenskej prírody.
Takže tu je zopár fotiek z nášho výletu na Ružín, kde sme sa vybrali minulú sobotu.
Ružín je priehradná nádrž, resp. sústava vodných diel Ružín I. a Ružín II. na rieke Hornád juhovýchodne od obce Margecany, ktorá tvorí zdroj úžitkovej vody pre priemysel a tepelnú energetiku.
Dokončená bola v roku 1970 a pomenovaná je podľa rovnomennej zaniknutej obce Ružín.
Vodná nádrž má zásobný objem 45,3 miliónov kubických metrov a zatopená plocha je 3,9 štvorcových kilometrov. Dĺžka priehrady je 11 kilometrov.


Pines rule the view
Borovice kráľuju výhľaduWater snake

Vodný had
Summit of Drienka´s rock

Vrchol drienkovej skaly
Our company
Naša banda
Pine
Borovica

 Larch
Smrekovec opadavý
Another amazing pine
Ďalšia nádherná borovica

SMILE!!!
ÚSMEV!!!
This was my most favourite tree of the day after all of those great pines.
Had to have a pic of the whole company by it.
Toto bol pre mňa najkrajší strom výletu hneď po tých nádherných boroviciach.
Musel som pri ňom dať aj jednu skupinovú fotku.


štvrtok 27. októbra 2016

EMMA AND MAPLES


My daughter is 3 today, and here are some pics I took yesterday where she is putting on her best "smile" posing next to maples I am preparing in the ground for some maple penjings I might try to create next year.


SK:


Emma a javory


Moja dcérka má dnes 3 roky a tu je pár fotiek zo včera kde pózuje so svojím najlepším "úsmevom" pri javoroch, ktoré si v zemi pripravujem na nové penjingy.


penjing

penjing