pondelok 31. októbra 2016

CYDONIA AIRLAYER AND TRIP TO LAKE RUŽÍN


I separated a cydonia airlayer today, it has roots coming only from 1 side but there were a lot of them and hopefully it will grow some from the other side too later on.


SK:


POTOPENEC DULY A VÝLET NA RUŽÍN


Dnes som odrezal potopenca duly. Korene vyrašili len na jednej strane, no bolo ich dosť a dúfam že časom vyrašia aj na druhej strane.

This blog has another purpose besides bonsai - to promote beautiful slovakian nature.

So here are some pics from our little trip we took on saturday to lake Ružín.
It is man made lake created over the village Ružín after building a dam on river Hornád nearby, that was finished in 1970. It serves as a source of water for the city of Košice.

Tento blog má okrem bonsajov ešte jednu úlohu, a tou je prezentácia nádhernej slovenskej prírody.
Takže tu je zopár fotiek z nášho výletu na Ružín, kde sme sa vybrali minulú sobotu.
Ružín je priehradná nádrž, resp. sústava vodných diel Ružín I. a Ružín II. na rieke Hornád juhovýchodne od obce Margecany, ktorá tvorí zdroj úžitkovej vody pre priemysel a tepelnú energetiku.
Dokončená bola v roku 1970 a pomenovaná je podľa rovnomennej zaniknutej obce Ružín.
Vodná nádrž má zásobný objem 45,3 miliónov kubických metrov a zatopená plocha je 3,9 štvorcových kilometrov. Dĺžka priehrady je 11 kilometrov.


Pines rule the view
Borovice kráľuju výhľaduWater snake

Vodný had
Summit of Drienka´s rock

Vrchol drienkovej skaly
Our company
Naša banda
Pine
Borovica

 Larch
Smrekovec opadavý
Another amazing pine
Ďalšia nádherná borovica

SMILE!!!
ÚSMEV!!!
This was my most favourite tree of the day after all of those great pines.
Had to have a pic of the whole company by it.
Toto bol pre mňa najkrajší strom výletu hneď po tých nádherných boroviciach.
Musel som pri ňom dať aj jednu skupinovú fotku.


štvrtok 27. októbra 2016

EMMA AND MAPLES


My daughter is 3 today, and here are some pics I took yesterday where she is putting on her best "smile" posing next to maples I am preparing in the ground for some maple penjings I might try to create next year.


SK:


Emma a javory


Moja dcérka má dnes 3 roky a tu je pár fotiek zo včera kde pózuje so svojím najlepším "úsmevom" pri javoroch, ktoré si v zemi pripravujem na nové penjingy.


utorok 25. októbra 2016

LUNCH BREAK ON THE LONG JOURNEY


New penjing with tiny juniper procumbens nana


SK:


Obedňajšia prestávka na dĺhej ceste


Nový penjing s borievkou procumbens nana


streda 19. októbra 2016


DEAL OF THE YEAR


I managed to get my hands on 3 junipers that were to be removed from a city park soon.
All it took was a phone call to the authorities in charge of it.
So I carefully removed them from large concrete pots and lets hope they will like their new temporary improvized wooden pots.


SK


OBCHOD ROKA


Podarilo sa mi získať tieto 3 borievky, ktoré mali byť čoskoro odstránené z mestského parku.
Všetko čo to stálo bol telefonát príslušným orgánom, ktoré to mali na starosti.
Takže som ich starostlivo vybral z betónových kvetináčov a dúfam že sa im v improvizovaných dočasných bude páčiť.pondelok 17. októbra 2016

ANOTHER PENJING AND MY FIRST "SHOW"


Another penjing for sale finished, again with berberis, but there are 3 of them now.
I had to trim the roots a bit on these, but there are still plenty left so it should be OK.
But because of that it is not gonna be available untill I see that it lives and grows in spring.
I hope I won´t become too fond of it till then and keep it for myself :D


SK:


Ďalší penjing a moja prvá "výstava"


Dokončil som ďalší penjing s berberismi na predaj, no keďže som im pre obrovské koreňové baly musel pristrihnúť korene, bude dostupný až na jar keď uvidím že sú stromčeky zdravé a pekne rastú.
Dúfam že si ho dovtedy príliš neobľúbim a nenechám pre seba :D

I had an opportunity to show some of my creations on "Aquaterra" expo on sunday, so I could see how people react when they see my penjings.
I didn´t sell anything because these things are for most people here over their budget, but went home with a nice feeling as I got a lot of praise from a lot of strangers and some of them were left literally speechless when they´ve seen them :)


Túto nedeľu som mal možnosť vystavovať pár svojích penjingov na predajnej výstave Akvatera v Košiciach, takže som mohol vidieť ako ľudia reagujú, keď zbadajú moje výtvory.
Nič som nepredal, keďže sú tieto veci nad rozpočet bežného slováka, ale domov som šiel s dobrým pocitom, pretože som počul kopec chvály od cudzích ľudí, a niektorí boli doslova bez slov keď zbadali čo som to napáchal :) Poteší.

nedeľa 9. októbra 2016

WALK IN THE WOODS


Another nice weekend passed with a visit to my babe´s parents in Zlatá Idka and I took an opportunity to take a walk in the woods surrounding it which are in a higher altitude and the usual deciduous species are mixing with a few conifers.
It´s always few degrees celsius colder in there and autumn is already starting doing it´s magic on the leaves that contrast nicely with the green moss carpet.
I have forgotten my camera in the car so here are few pics from the cellphone.


Anička on the lookout for mushrooms (we found a few eventually and brought them to her parents to enjoy with scrambled eggs)


SK:


PRECHÁDZKA LESOM
Ďalší pekný víkend je za nami. Navštívili sme priateľkiných rodičov v Zlate Idke a využili sme príležitosť na prechádzku po okolitých lesoch.
Sú vo väčšej nadmorskej výške, takže sa tam s listnačmi miešajú hličnany a keďže sa tam už jeseň prejavuje na farbe listov, celé to pekne kontrastuje s machom obrastenými kopcami.
Foťák som zabudol v aute čo je škoda lebo o pekné zábery nebola núdza, no zverejním aspoň pár fotiek z mobilu.
Na prvých dvoch je Anička obzerajúca sa po hubách.
Zopár sme ich nakoniec našli a dopravili Aničkiným rodičom na praženicu.

This tree reminded me of famous Wu Chengfa´s creation
Tento strom  mi pripomenul slávny výtvor od Wu Chengfu.And as I am studying literati penjings at the moment after recieving long longed for book by Qingquan Zhao, Literati style penjing, I was on the lookout for deciduous trees that would be suitable for it as I love that elegant and simplistic style. This one caught my eye, natural literati with interesting trunk and foliage, nearly perfect and I am considering collecting it after the leaves fall, or in spring.

A keďže práve študujem literati bonsaje po tom čo mi došla vytúžena kniha od Qingquan Zhaa - Penjingy v literati štýle - obzeral som sa po vhodných listnatých kandidátoch na vykopanie, keďže milujem tento elegantný a simplistický štýl.
Tento stromček ma hneď zaujal svojím nakloneným kmeňom s krásnym pohybom a obrastom - takmer dokonalý literát - takže vážne zvažujem jeho vykopanie po opade listov, prípadne počkám do jari.I liked one more tree a lot and would love to collect it but there are some white spots on the bark and till I find out what it is I will certainly leave it alone as I do not want to bring home possibly  a sick tree. Anyone identifying it? Please let me know in comments below.

Ešte jeden strom ma zaujal a rád by som ho tiež získal, ale má biele fľaky na kôre, takže kým zistím čo to je nechám ho tak, nerád by som si doniesol domov chorý strom.The area where these trees are growing is one where the strip of land was deforested under the power lines with lot of tree stumps bursting back to life and many small saplings, so by removing a tree or two from there would be actually public service I think :)

Miesto kde tieto stromy rastú je rúbanisko pod vedením vysokého napätia, takže si myslím že ich odstránením by som vlastne robil službu verejnosti :)

FINAL DESIGN

I had to mess with my new juniper creation for the last 2 days adjusting few branches and this is the final design for now.
It is going to it´s winter shelter soon and I hope there will be no dieback of branches during winter and it will be growing nicely with the onset of spring.


štvrtok 6. októbra 2016

STYLING JUNIPER - GREEN CARPET


I had great time last 2 days enjoying styling of my new juniper in the mornings before I went to work in the afternoon.
It was pissing rain outside, and I was cozy and comfy in my grandmother´s warm summer kitchen filled with the smell of freshly cut juniper scale leaves.
Early christmas for me :)
So, I bought this one for 17 euro, it was in my yard for about a week and I was really looking forward to work on it.
I knew I didn´t want another cascade although it offered itself for one and that would be an easy job with it´s branches spreaded low over the soil.
I wanted something different, something I do not have yet, and I certainly do not have juniper twin trunk. So I started with wiring the trunk on the right with thickest copper wire I could find in our shed. But it wasn´t thick enough even though I had hard time gently move it around the trunk and between secondary branches.
I had to remove it by cutting it off with my old wire cutters and my palms still hurt from cutting that thick wire with not very sharp cutters. Well, I got to use what I have for now as I am doing this on a really tight budget.
So next step was to bend the wire to have 3 of them in parallel and then wrap the wire around them and the trunk.
Bending was hard job with all that, but I managed it finally without any cracking sounds.
I did the same with the second trunk and the tree started to appear before my eyes.
Then it was mostly about wiring the remaining branches into positions, cutting off what was not fitting my vision now and thinking about how to wire to not have too many crossing wires.
Those extra parallel wires confused me big time and overall wiring looks pretty messy.
But I am not too sad for it as this is just first rough wiring and the tree will be probably wired many more times on it´s way to becoming a bonsai.
I need to lower the top of the crown on the right yet and maybe raise the left one a little bit too to make one part of the tree bigger (I had it higher at one point with the back branch but it looked artificial).
That small branch on the left bottom of the pic is going to make many bonsaists mad I am sure, but it will stay there as I view it as an original feature. It is common sight in nature to see young tree growing next to a big one, mostly from the same rootball, and I like the sight of it.
It is actually coming from the back of the tree.
Without that the tree will be more ordinary, and ordinary trees styled the same way are to be seen nearly at every exhibition, with just a few exceptions.
I liked what Walter Pall wrote in a recent comment on one of his posts - "I design trees, not bonsai". I want to create trees too, something that you are likely to find in nature, not one of the japanese perfect caricatures of a tree.
I like them wild.
Blonde chicks with tons of makeup and silicone implants are not my cup of tea :)
Maybe that is the reason I like landscapes so much too - usually less quality trees are used - and that simulates nature more, because vast majority of trees around us is not perfectly styled.
And I love that beauty in imperfections.


PS: I hope no bonsai artists nor blond sexbombs were insulted by my thoughts on the subject of styling and the way I decided to take, everybody likes something different and that makes life interesting.

Happy face after finishing the tree today, posing to give you an idea of the size of this tree.
Pózujem s borievkou aby ste mali predstavu o jej veľkosti. Mám šťastný výraz tváre.


 

SK:

TVAROVANIE BORIEVKY – ZELENÝ KOBEREC

Posledné dva dni som si vážne užíval pri tvarovaní novej borievky zo záhradníctva doobeda pred robotou. Vonku lialo a mne bolo príjemne a pohodlne v babkinej letnej kuchynke naplnenej vôňou čerstvo ostrihaného obrastu borievky. Mal som doslova predčasné vianoce J Takže stromček som kúpil za 17 eur, stál mi na dvore asi týždeň a veľmi som sa tešil kedy na ňom budem pracovať. Vedel som že nechcem ďalšiu kaskádu, aj keď nizko rozlezené vetvy sa na to priam núkali. To by bolo ľahké. Chcel som niečo čo ešte nemám, a jedna z vecí je dvojkmeň borievky, tak prečo nevyužiť jej dva kmienky a skúsiť to? Tak som začal s drôtovaním pravého kmeňa najhrubším drôtom aký som v humne našiel. Ale ani ten nedokázal podržať kmienok vzpriamene, aj keď som sa s ním dosť natrápil keď som sa ho snažil opatrne obmotať okolo vetiev a nepoškodiť ich. Preto som ho musel starými kliešťami po dedkovi oštikať a to bola s tými starými kliešťami dosť fuška, ešte teraz ma bolia z toho dlane. Ale čo už, musím si vystačiť s tým čo mám, keďže toto robím s veľmi obmedzeným rozpočtom. Ďalší krok bol poohýnať drôt aby som mal 3 paralelne pri sebe a mohol to použiť ako výstuž a podporu na držanie ohybu kmeňa a spolu s tým to znova nadrôtovať. Bola to riadna fuška, ale podarilo sa mi to bez akýchkoľvek zvukov praskania vetiev. Potom som to isté urobil aj s druhým kmeňom. A potom to už išlo skoro samo – nadrôtoval som sekundárne vetvy na pozície, odstránil tie čo nesedeli mojej predstave a dumal som ako to drôtovať s čo najmenšími prekríženiami drôtov, lebo tie extra drôty mi to dosť skomplikovali. Aj preto vyzerajú drôty na stromčeku ako riadny chaos. Ale to ma veľmi netrápi, keďže stromček bude na svojej ceste k bonsaju ešte neraz znova nadrôtovaný. Ešte musím znížiť vrchol na pravej korune a možno trošku potiahnuť vyššie ľavú aby strom vyzeral vyváženejšie – vlastne som mal pri stajlovaní v jednom momente vetvu zozadu nad terajším ľavým vrcholom, ale vyzeralo to veľmi umelo.

Tá malá vetva vľavo dole určite bude škreť mnohých bonsajistov, ale tá tam ostane ako niečo originálne, čo sa často nepoužíva. V prírode bežne vidíme takýto mladý výhonok rásť pri väčšom strome, väčšinou z rovnakých koreňov, a mne sa takýto doplnok páči. Vychádza vlastne spoza stromu. Bez neho by strom vyzeral obyčajnejšie, a obyčajné bonsaje tvarované skoro všetky rovnako môžeme vidieť na každej výstave. Páči sa mi čo som čítal nedávno na stránke Waltera Palla v komente na jeden z jeho článkov – „Ja dizajnujem stromy, nie bonsaje“. Ja tiež chcem tvoriť stromy, niečo čo sa dá vidieť v prírode, a nie napodobeniny japonských dokonalých karikatúr na stromy. Páčia sa mi tie divoké. Blondínky s tonami mejkapu a silikonovými implantátmi niesú nič pre mňa J Možno preto mám tak rád krajinky – väčšinou sa na ne používajú menej kvalitné stromy a to simuluje prírodu viac, pretože skoro všetky stromy okolo nás niesú dokonale nastajlované. A ja milujem krásu v nedokonalosti.

PS: Dúfam že sa žiadni bonsajisti ani blonďaté sexbomby neurazili z mojích poznámok k tvarovaniu a ceste ktorú som si vybral, každý máme radi niečo iné a to je to čo robí život zaujímavý J


penjing

penjing