pondelok 3. októbra 2016

GREAT BONSAI WEEKEND


PART 1 - STYLING JUNIPERUS PROCUMBENS NANA OR HOW I BECAME THE FATHER OF DRAGON


Mimo Krištof, The Father of Dragon, First of his name, stormborn, bla bla bla...

I bought this juniper procumbens nana during the week and had a look at possible ways of styling on saturday.
I didn´t want another cascade as I got one already, and was thinking about other regular ways when I noticed something lurking in the bush there.
It was young 3-headed dragon captured by forces of nature desperatelly desiring to be set free.
So I hurried up with helping my dad and couldn´t wait to set on the quest of freeing the beast.
Here is the result in training pot waiting for deadly landscape with large hills to rule from the mountain top.


SK:


SKVELÝ BONSAJOVÝ VÍKEND
ČASŤ PRVÁ - TVAROVANIE BORIEVKY PROCUMBENS NANA, ALEBO AKO SOM SA STAL OTCOM DRAKA
Mimo Krištof, Otec draka, Prvý svojho mena, Za búrky zrodený, bla bla bla - blázon.
Túto borievku som kúpil minulý týždeň a v sobotu som si ju začal obzerať a dumať nad možnými tvarmi.
Nechcel som ďalšiu kaskádu, keďže už jednu mám, tak som rozmýšľal nad inými tradičnými štýlmi, keď v tom som zbadal, že ma niečo v tej húštine pozoruje.
Bol to mladý trojhlavý drak, uväznený silami prírody, ktorý zúfalo túžil po slobode.
Tak som si pohol s pomáhaním otcovi a nevedel sa dočkať, kedy ho konečne oslobodím.
Tu je výsledok v tréningovej miske, čakajúci na krajinu, ktorej bude vládnuť z vrcholu hory.

PART 2 - COLLECTING MOSS

I needed new moss to replace the burned one on my landscapes, so I took my 2 girls to a concrete pine jungle again and my baby was very happy that she can help and (nearly all by herself) she filled 2 full buckets of moss for daddy.

Časť 2 - Zbierame mach
Potreboval som nový mach aby som vymenil ten spálený na mojích krajinkách, a tak som o5 zobral moje dve dievčatá do betónovej borovicovej džungle, a moja dcérka bola veľmi šťastná, že mi s tým môže pomôcť.
Skoro sama tatovi nazbierala dve plné vedrá machu.PART 3 - FINISHING THE BERBERIS PENJINGI finished new penjing too as seen in previous post and here is me posing with it to give potential buyer an idea of the size - yes this one is for sale as I need money to keep on creating these things and my pockets are totally empty now.

Časť 3 - Dokončujem penjing s berberisom
Tiež som cez víkend dokončil nový penjing s berberisom ako je vidieť v predchádzajúcom článku, a takto som si s ním zapózoval, aby mal potencionálny kupec predstavu o veľkosti krajinky.
Áno, tento je na predaj, pretože potrebujem peniaze aby som mohol vyrábať ďalšie krajinky a moje vrecká sú totálne prázdne.
PART 4 - NEW MUGO


And here is the thing I gave my last 6 euros for - new Pinus Mugo that has some potential in my eyes.
Nursery tree, moved to a bigger container to promote growth and I pruned off 1 branch that will become jin later.
The branch on the left will be cut off next autumn as I don´ t want to prune more than 50% of foliage.
Now you have an idea as to how I am going to style it.
But first - I want that trunk much much fatter.

Časť 4 - Nová Borovica Mugo
A tu je stromček, na ktorý som vo výpredaji dal mojích posledných 6 eur.
Borovica Mugo, ktorá má v mojích očiach dobrý potenciál.
Preložil som ju do väčšej misky aby mohla rásť a strihol som jeden konárik.
Ten vľavo strihnem o rok, keďže som jej nechcel naraz odstrániť viac ako 50% obrastu.
Takže máte predstavu ako ju chcem tvarovať.
Ale v prvom rade potrebuje kmeň poriadne zhrubnúť.
That´s about it - it was a nice weekend with family and trees.
Only thing that bothers me now is that I just found out that there was an exhibition in a town close to where I live and I didn´t know about it so I missed it.
How is this possible I do not know - I am everywhere following bonsai people - social media, forums etc... and nobody was promoting this event.

Takže toľko k víkendu s rodinou a stromčekami.
Jediná vec ktorá ma hnevá je že až dnes som sa dozvedel o výstave, ktorá sa konala neďaleko v Prešove a na ktorú by som určite šiel.
Ako je to možné neviem keďže oxidujem na všetkých fórach a mnohých stránkach bonsajistov.
Muselo to mať strašne slabú prezentáciu.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

penjing

penjing