pondelok 31. októbra 2016

CYDONIA AIRLAYER AND TRIP TO LAKE RUŽÍN


I separated a cydonia airlayer today, it has roots coming only from 1 side but there were a lot of them and hopefully it will grow some from the other side too later on.


SK:


POTOPENEC DULY A VÝLET NA RUŽÍN


Dnes som odrezal potopenca duly. Korene vyrašili len na jednej strane, no bolo ich dosť a dúfam že časom vyrašia aj na druhej strane.

This blog has another purpose besides bonsai - to promote beautiful slovakian nature.

So here are some pics from our little trip we took on saturday to lake Ružín.
It is man made lake created over the village Ružín after building a dam on river Hornád nearby, that was finished in 1970. It serves as a source of water for the city of Košice.

Tento blog má okrem bonsajov ešte jednu úlohu, a tou je prezentácia nádhernej slovenskej prírody.
Takže tu je zopár fotiek z nášho výletu na Ružín, kde sme sa vybrali minulú sobotu.
Ružín je priehradná nádrž, resp. sústava vodných diel Ružín I. a Ružín II. na rieke Hornád juhovýchodne od obce Margecany, ktorá tvorí zdroj úžitkovej vody pre priemysel a tepelnú energetiku.
Dokončená bola v roku 1970 a pomenovaná je podľa rovnomennej zaniknutej obce Ružín.
Vodná nádrž má zásobný objem 45,3 miliónov kubických metrov a zatopená plocha je 3,9 štvorcových kilometrov. Dĺžka priehrady je 11 kilometrov.


Pines rule the view
Borovice kráľuju výhľaduWater snake

Vodný had
Summit of Drienka´s rock

Vrchol drienkovej skaly
Our company
Naša banda
Pine
Borovica

 Larch
Smrekovec opadavý
Another amazing pine
Ďalšia nádherná borovica

SMILE!!!
ÚSMEV!!!
This was my most favourite tree of the day after all of those great pines.
Had to have a pic of the whole company by it.
Toto bol pre mňa najkrajší strom výletu hneď po tých nádherných boroviciach.
Musel som pri ňom dať aj jednu skupinovú fotku.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

penjing

penjing