piatok 21. apríla 2017

PENJING NUMBER 9


Last year I styled one juniper "green carpet" from garden centre.
During the winter few branches that were cracked while styling died away.
I wasn´t happy about doing anything with the tree that was so heavily abused last year, but I couldn´t stand the thought of it growing in original garden centre substrate that was always soggy.
Especially when it´s juniper.
So today I decided that it has to be repoted - the sooner the better.
After washing away soil from the outer spaces of rootball, I was happy to find out that most of the roots are fine roots and I don´t have to cut any major thick roots, and I am able to considerably decrease the size of the rootball in one go.
It gave me the opportunity to spare the container I had at hand for it and use marble plate prepared for another penjing last year.
I will leave the tree alone now for some 2 seasons and then it will be restyled completelly to better compliment the landscape.


SK:


PENJING ČÍSLO 9


Minulý rok som si natvaroval borievku "zelený koberec" zo záhradníctva.
Cez zimu jej vyschli vetvy, ktoré boli pri tvarovaní nalomené, čo sa dalo čakať.
Dnes som sa veľmi nerád podujal stromček presadiť, aj keď s neľahkým srdcom kvôli tomu trápeniu čo som mu spôsobil minulý rok, no rástol ešte v pôvodnom substráte zo záhradníctva, ktorý bol vkuse premočený.
Po tom čo som vymyl substrát z vonkajších častí koreňového balu som zistil že dve tretiny sú všetko jemné korienky, vlásočnice a nemusím strihať žiadne hrubé korene.
To mi umožnilo dve tretiny aj odstrihnúť a stále ostalo dostatok na vyživovanie rastliny.
Nemusel som ani použiť len o trošku menšiu misku ako bola pôvodná a rovno som mohol použiť mramorovú platňu, ktorú som minulého roku pripravil na ďalšiu krajinku.
Teraz nechám stromček v kľude aspoň 2 sezóny a potom bude pretvarovaný aby lepšie ladil s krajinkou. 
streda 19. apríla 2017


AN ODE TO "SWEATING"


I love "sweating".
I have read about it last year on a blog by Tony Tickle - here´s the link for you:
https://yamadori.co.uk/2016/01/04/improving-the-success-rate-of-yamadori/
It helped one rootless hawthorn with trunk diameter of about 15 cm to root last year, and one blackthorn is alive and well thanx to it as well I believe, starting it´s second season as a prebonsai.
So this year I decided that all of my deciduous yamadori, freshly collected trees will be subjected to sweating to maximize their chances of survival.
Now here are some pics of some of them after a month in black bags.
There are still 2 trees left that show no signs of life yet, one of them japanese maple with great potencial, so I keep my fingers crossed tightly for that one, and hope that it didn´t bled out all of it´s energy through the large cuts I performed on it.
But here´s the pics of the ones that I believe made it:


SK:


Óda na "potenie"


Milujem "potenie".
Čítal som o ňom minulý rok na stránke Tonyho Tickla - tu je link:
https://yamadori.co.uk/2016/01/04/improving-the-success-rate-of-yamadori/
Minulý rok mi táto technika pomohla zakoreniť vyvalený hloh bez koreňov s priemerom asi 15 cm a taktiež jedna trnka vykopaná skoro bez koreňov je verím že nažive tiež vďaka tomu.
Takže tohto roku som pre istotu dal do čiernych vriec všetky opadavé vykopané stromčeky, aby som zvýšil ich šance na prežitie.
Tu je pár fotiek po mesiaci vo vreciach.
Ešte 2 stromčeky nejavia žiadne známky života, jeden z nich je japonský javor s veľkým potenciálom, takže ešte stále držím prsty pevne zovreté aby to dal.
Ale späť k tým, ktoré sú už verím že "za vodou" :)Filed maple
Javor poľný

Finally identified: Populus x canescens - grey poplar
Konečne identifikovaný: Topoľ sivýBirches:
Brezy:
Carpinus:
Hrab:


Blackthorn:
Trnka:

Large hawthorn:
Veľký hloh:


Large Field maple:
Veľký javor poľný:


Twintrunk hawthorn, with tiny root growing from the trunk on picture 3
Dvojkmeň hloh, s malinkým koreňom rastúcim priamo z kmeňa na tretej fotke


So this is it, I consider this technique much better way of increasing your chances for collected trees to root and survive collection than preparing them for a few years for collection on a spot in the wild and worrying that they might get crushed by tractors.
Since they´re still in bags, they will be protected against late spring frosts so even less worries for me :)Tak to je všetko, myslím si že táto technika je oveľa lepšou alternatívou k pripravovaniu stromčekov na ich pôvodnom stanovišti počas pár rokov na zvýšenie šance ich ujatia sa, a obáv či ich zatiaľ nejaký traktor nevykĺči.
A keďže sú stále vo vreciach, odpadá mi aj starosť o neskoré jarné prízemne mrazy, povyberám ich z vriec až keď pominú :)

PS: 2 more pictures, above mentioned last year yamadori hawthorn and blackthorn after a year in pots.
PS: 2 ďalšie fotky, vyššie spomínaný hloh a trnka po roku v miskách.

 

utorok 11. apríla 2017


PEAR AIRLAYER, SPRING 2017 PICS


Year 2


SK:


POTOPENEC HRUŠKY, JAR 2017


Rok 2THE FUTURE IS IN OUR HANDS


With buds breaking up and down the trunk of this last month collected large field maple, I can see it´s great future already :)


SK:

Budúcnosť je v naších rukách


Po necelom mesiaci od vykopania už vidno puky, ktoré sa objavujú hore dole po kmeni tohto nového yamadori javora, a ja už vidím jeho veľkú budúcnosť :)
streda 5. apríla 2017

ANOTHER BERBERIS PENJING FOR SALE

More ruins cause they´re popular I see :D

SK:

Ďalšia berberisová krajinka na predaj

A zase s ruinami lebo sú nejaké populárne :)penjing

penjing