piatok 27. novembra 2015

NEW ACCENT PLANT

Oxalis - present from my girl´s mother :)

SK:

Nová doplnková rastlina

Kyslička od priateľkinej mamy :)utorok 24. novembra 2015

DIFFERENT WORLDS

Penjing number 1 with fall colours and number 5 catching some sunrays indoors on a south facing window sill.
Moss grass turned red it looks great :)

SK:

Rôzne svety

Penjing číslo 1 v jesenných farbách a číslo 5 slniaci sa na južnom okennom parapete.
Machový porast sa sfarbil do červena a vyzerá krásne :) 

štvrtok 19. novembra 2015

READY FOR WINTER

It should get colder in coming days and my trees are ready for a winter sleep :)
This is my very first bonsai winter and I hope all of the trees will make it.
My ulmus penjings will be moved inside when the temperatures drops to about minus 10°C.
Thanx to Harry Harrington for advice.


SK:

Pripravené ne zimu

V najbližších dňoch sa má ochladiť, a stromy sú už pripravené na zimný spánok :)
Toto je moja úplne prvá bonsajová zima, tak dúfam že to všetky prežijú.
Moje brestové penjingy pôjdu na zimu dnu keď teplota klesne k -10°C:
Vďaka Harrymu Harringtonovi za rady.


nedeľa 15. novembra 2015

AIRLAYERING WISTERIA

Today I did cut off airlayered wisteria branch, as the leaves are falling down finally.
It was prepared in the late spring.
Roots developed only on one side as was the case with my pear too.
I planted it in a training pot in zeolite, with a bit of bonsai soil on top.
And I supported it with the rock and fastened it to the pot with sticky tape as I didn´t want to damage very delicate wisteria bark.
When the roots develop more, it will be properly fastened from the bottom.
It is prepared for winter in an unheated room in the house.

SK:

Vzdušné potápane wistérie.

Dnes som oderezal wistériu, keďže už listy začali opadávať.
Pripravil som si ju cez neskorú jar.
Korene sa vytvorili len na jednej strane, presne ako pri hruške ktorú som rezal v auguste.
Zasadil som ju do zeolitu s troškou bonsajového substrátu na povrchu.
A podoprel som ju veľkým kremeňom a páskou pripevnil k tréningovej miske.
Nechcel som drôtom poškodiť kôru, keď zakorení bude poriadne pripevnená zo spodu.
Teraz je už v pivničke pripravená na zimu.
piatok 13. novembra 2015

HOME SWEET HOME

I made this video 2 years ago and tried to capture beauty of the village where I live and it´s surroundings.
Due to music I used for it it might not be available everywhere, sorry about that.
Later I will make it with some original tune.

Welcome to Sady nad Torysou

SK:

Domov, sladký domov

Toto video som nahral pred dvomi rokmi, a chcel som v ňom poukázať na krásy dedinky kde žijem, a jej okolia.
Kvôli hudbe ktorú som použil video nieje dostupné všade, sorry.

Welcome to Sady nad Torysou

štvrtok 12. novembra 2015

YANGZHOU PENJING MUSEUM

Some photos from my dream destination shared around the web.
I think I would need a week to enjoy and absorb everything exhibited there :)
Majority of creations are by unknown artist to me, so if you recognize some of them, please let me know who the artist is.
SK:

Pár fotiek z múzea v čínskom Yangzhou, miesta mojich snov, ktoré kolujú po nete.
Myslím že by som potreboval týždeň aby som vstrebal a užil si všetko čo tam vystavujú :)
Nepoznám autorov väčšiny týchto výtvorov, tak ak niektoré spoznávate, prosím dajte mi vedieť nech doplním meno umelca k jeho dielu. Vďaka.

 


Below are four masterpieces by Quingquan Zhao:

And last one by unknown artist:

streda 11. novembra 2015

NUMBER 5 - WATER AND LAND PENJING

Over the weekend I finished my new penjing.
Consisting of 3 Ulmus Parvifolia trees from supermarket, planted in 80% zeolite, 20% bonsai substrate AGRO, on a polished marble slab.
Trees are gonna be styled in the future and some accent plants will be planted to simulate small bushes.
You can let me know in the comments what do you think about it.
Every comment will be appreciated - positive or negative :)

SK:

Číslo 5 - Penjing v štýle "Voda a zem"

Cez víkend som dokončil nový penjing.
Pozostáva z troch Čínskych brestov, zasadených v substráte z 80% zeolit a 20% bonsajový substrát AGRO.
Stromčeky budú neskôr tvarované, a doplním nejaké rastliny ktoré majú simulovať nízky porast.
Môžte mi do komentov písať svoje poznámky - či už pozitívne alebo negatívne - ocením každú spätnú väzbu :)


Update - 12.11.2015 - I changed moss and added some more stones. It´s finished for now :)


penjing

penjing