pondelok 9. novembra 2015

INTRODUCING LOCAL BONSAI ARTISTS - PART 1

MILAN MIKO

Mr. Miko is everybody´s favorite person in our village.
He owns and runs our local pub :)
He fell for bonsai some 5 years ago.
In this time he managed to fill his garden with lots of yamadori trees, which are now in various stages of development.
He already exhibited some of them at different bonsai events, and did a demo at Košice´s bonsai club show last summer.
Here is a short video from his garden for you:

Milan Miko´s bonsai garden

And some pics below.

SK:

PREDSTAVUJEM LOKÁLNYCH BONSAJOVÝCH UMELCOV - PRVÁ ČASŤ

MILAN MIKO

Pán Miko je obľúbenou osobou v našej dedine.
Vlastní a prevádzkuje lokálnu krčmu :)
Bonsajom prepadol zhruba pred piatimi rokmi.
Za ten čas stihol naplniť svoju záhradu kopou yamadori stromov, ktoré sú dnes v rôznych štádiách vývoja.
Pár z nich už dokonca aj vystavoval na rôznych bonsajových akciách, a na ostatnej výstave Košického bonsai klubu robil aj demo tvarovanie. Tu je krátke video z jeho záhrady:

Bonsajová záhrada Milana Mika

A zopár fotiek:
Thank you Mr. Miko for this nice present - Pinus Mugo :)

A pri odchode ma obdaroval týmto krásnym stromčekom Pinus Mugo :)Thanks for opening your gates for me and for some valuable information as well.

 
Veľká vďaka za to ako aj za sprístupnenie svojej zbierky a cenné informácie.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

penjing

penjing