sobota 23. júla 2016

FEW PICS (ZOPÁR FOTIEK)

Last year yamadori spruce and its response to recent styling - new buds on old wood.
Minuloročný yamadori smrek a jeho odpoveď na nedávne tvarovanie - puká na starom dreve.
Penjing number 5 with some tiny flowers
Penjing číslo 5 s párom žltých kvetov
Last year airlayered wisteria with some flowers. 
Minulý rok potopená wistéria má zase zopár kvetov.


And I made me some accents yesterday too.
A včera som si spravil aj pár doplnkových rastlín.


piatok 15. júla 2016

PARENT´S GARDEN


3 weeks ago I left my parent´s house once again and left the garden I made for them in their care.
Since it has been quite busy time for them since then, I went there yesterday to do some maintenance.
And do a rough styling of juniper on rock I left them.
Here are some pics.


SK:


ZÁHRADKA RODIČOV


Pred troma týždňami som sa raz opäť vysťahoval od rodičov a nechal záhradku, ktorú som im vytvoril, v ich starostlivosti.
Odvtedy na ňu veľmi nemali čas, a tak som tam bol včera spraviť nejakú údržbu.
A spravil som aj hrubé tvarovanie borievky na skale, ktorú som im nechal.
Tu je pár fotiek.


And I saw that trees I styled for our neighbour last year are in need of maintenance too.
I will have to make time for that shortly.


A videl som že stromčeky ktoré som tvaroval susede minulý rok potrebujú tiež trošku upraviť.
Budem si musieť na to niekedy nájsť čas.


utorok 12. júla 2016

LITTLE UPDATE


Few pics to show present state of this year´s yamadori growing wild.
And last year pear airlayer.
As I am a big fan of Lingnan school of penjing, I am applying clip and grow method to these trees - I let the branch to grow required girth and then I cut it back to 1-2 pairs of leaves.


SK:


Momentálny stav


Pár fotiek z aktuálneho stavu tohtoročných yamadori, ktoré rastú ako divé.
A minuloročný potopenec hruška.
Keďže som veľkým fanúšikom Lingnanskej školy penjingu, používam na tieto stromy metodu "nechaj rásť a potom strihaj" - nechávam konáre narásť do požadovanej hrúbky a potom strihám na 1 až dva páry listov.


štvrtok 7. júla 2016

DEAD TREES


2 chinese elms I bought when I was starting out at this hobby last year are dead.
Untill now I had a hope that they will come to life eventually, but the hope is gone.
Branches are dry and the buds too.
The cause would be probably spider mites as there were webs on the trees and I saw little red spider coming from under the bark.
I have seen the webs throughout the spring but I thought it was some regular spider who made them and didn´t pay attention to it, I just removed the webs by hand.
When I read about spider mites, it was too late already.
They sucked the life out of the small leaves when they were opening.
The tree in the middle is probably from different part of Asia and its leaves were out long before the leaves on the other 2 trees were only starting to open.
Probably that´s why it is still alive - it had enough leaves to survive later infestation.
So my first penjing is crippled and I will have to buy new elms when I get a chance.
Next spring I wil be more carefull and will repetedly spray the trees with insecticides.
Thankfully my other penjings are doing fine.


SK:


MŔTVE STROMY


2 Čínske bresty ktoré som kúpil keď som začínal s bonsajmi minulý rok na jar sú mŕtve.
Doteraz som dúfal že sa ešte preberú, ale nádej je preč.
Konáriky sú suché aj puky opadávajú keď sa ich jemne dotknem.
Zabili ich pravdepodobne roztočce, keďže som videl jedneho maleho červeného pavúčika vychadzať spod kôry a na stromoch bola pavučina celú jar - myslel som že keďže sú vonku,všade je kopec pavúkov a nevenoval som tomu pozornosť a odstranil pavučiny rukou.
2 stromčeky mali naliate puky a sem tam sa listy začali otvárať, tretí bol už celý v liste, pravdepodobne z inej časti Ázie. To ho asi aj zachránilo, že mal dosť listov keď došlo k napadnutiu.
Práve sa otvárajúce malé lístky nemali šancu a boli vycicane.
Budúci rok budem na jar opakovene striekať proti škodcom a dúfam že takéto niečo sa už nezopakuje.
Môj prvý penjing je zdevastovaný a budem doňho musieť pozháňať nové bresty.
Ešteže zvyšné penjingy s brestami sú ok.

streda 6. júla 2016

FIRST SHOT FROM MY PENJING HEAVEN


Last week I moved to my grandparents house that I renovated and this is the first pic of some of my yamadori trees on their new spots. I am going to build the stands later on when I will have some presentable trees in nice pots.
Here you can see recently styled last year´s yamadori spruce and 2 pines and a hawthorn collected this spring.
There is gonna be video in few weeks when I put some finishing touches on the house and gate and I will show you the whole place with all my trees :)

SK:

Prvá fotka z môjho Penjingového raja

Minulý týždeň som sa presťahoval do domu starých rodičov, ktorý som zrenovoval a tu je prvá fotka zopár yamadori stromov na ich nových miestach.
Neskôr, keď budem mať nejaké stromy na prezentovanie tam postavím riadne podstavce.
Na tomto zábere je nedávno tvarovaný minuloročný yamadori smrek, a dve borovice a hloh kopané túto jar.
O pár týždňov zverejním video a ukážem vám, ako to tam vyzerá celé a všetky moje stromčeky :)
penjing

penjing