piatok 26. februára 2016

NEW PENJINGS

Works are in full swing to be ready for planting of the trees at the right time finally :)


SK:

NOVÉ PENJINGY

Práce sú v plnom prúde aby som bol pripravený na sadenie stromčekov tentokrát v správny čas :)


At the front penjing for European hornbeam, at the back marble plate ready for maple water and land penjing
SK: V popredí penjing pre hrab, v pozadí doska pre javorový water and land penjing.

This is gonna be hornbeam forest with rocks from Folkmar rock hike.
I want to imitate usual slovakian forest with hormbeams and beeches with straight trunks.
SK:
Toto bude zase hrabový lesík so skalami z výletu na Folkmarskú skalu.
Chcem imitovať typický slovenský les východného slovenska s hrabmi a bukmi s rovnými kmeňmi.

streda 10. februára 2016

BONSAI ORCHARDS

Some parts of large orchard that lies over our village - that haven´t been cleared yet offers quite a lot of tiny hornbeams that have potential to become a bonsai in a matter of relatively short time.
I go there for a walk every now and then and I still haven´t inspected all parts of it.
Here are few pics I took with my mobile phone.

SK:

Bonsajový sad

Niektoré časti nášho rozľahlého sadu, ktoré ešte neboli vykĺčené, ukrývajú kopec zakrpatených hrabov s potenciálom stať sa bonsajom v relatívne krátkom čase.
Chodím tam na prechádzky dosť často a ešte stále som ho celý neprebádal.
Tu je pár fotiek z mobilu.

 

utorok 9. februára 2016

OBI

Yesterday was opening day for 2 new DIY stores in Košice by company named OBI.
I was curious so I went to check one out, and my father went to see the othe one.
Daddy wanted to buy something for me and got me a bonsai. Ficus for 9 euro. :DAll right - challenge accepted - I will airlayer it twice and I will try to do something like this with the bottom part of it.


But first I will repot it to zeolite of course, as soon as I will get it delivered.

I got me a tree as well - prunus triloba.
I will plant it in my parent´s front garden in about a month and I will do the first pruning.
And I will let it grow there for 2-3 years to thicken the trunks.


SK:

OBI

Včera u nás v Košiciach otvorili dve pobočky OBI.
S otcom sme boli zvedaví čo nové budú ponúkať, tak sme zamierili každy do inej.
Otec mi chcel niečo kúpiť, tak mi doniesol fikus za 9 eur :D
OK - výzva prijatá - urobím na ňom dvakrát vzdušné potápanie a zo spodnej časti skúsim rokmi vypestovať niečo ako na obrázku č.2.
Najprv ho ale samozrejme presadím do zeolitu - hneď ako mi dojde zásielka.

Ja som si tiež kúpil stromček - okrasnú čerešňu - alebo prunus triloba - alebo mandloň trojlaločná.
Na jar ju zasadím do predzáhradky rodičov na pár rokov aby zhrubol kmeň a spravím prvý rez.penjing

penjing