sobota 31. októbra 2015

WORKS IN PROGRESS

I am working on penjing number 4, and although it is already finished, I am not happy with carmona trees I used for it.
I wanted a penjing indoors but it is not working really well - it is too big to keep it on window sill and leafs are getting too big while I have it on my bookcase where there´s not enough light, and some of the trees have problems with pests.
I used 2 kinds of pesticide with no effect at all, I even defoliated 2 trees.
Here is the present state:It is not looking that good, but I hope that it will get better when the trees develop.
There is a long way ahead for this one.
So I have plans already for another one - again with my favourite chinese elms.
I got me some cool rocks on our latest trip and I want to use them.
(5 hour hike carying heavy bag of stones - I must be mad - even my girlfriend carried it for an hour - I think she loves me :D
So I am playing around with them and trying to come out with best possible composition I can think of.
Yes it´s her holding that rock in position for me :D


And for a change there are 3 japanese maples waiting in my garden to be planted in water and land penjing in the spring.

SK:

Pracujem na penjingu číslo 4, a hoci je už hotový, niesom spokojný s carmonami, ktoré som na to použil.
Chcel som mať aj izbový penjing, ale veľmi to nefunguje.
Je príliš veľký na okenný parapet, a na skrinke kde ho mám nemajú stromčeky dostatok svetla a listy rastú do veľkých rozmerov.
Na niektorých stromčekoch sú vošky, ktorých sa neviem zbaviť ani po použití dvoch rôznych postrekov. Zaujímavé je že na jednom strome sú a na druhý sa zatiaľ nepresťahovali, pritom su od seba len pár centimetrov.
Na prvej fotke je súčasný stav, problémový je stromček vľavo, bol už aj defoliovaný - na radu košického bonsai centra - a vystriekaný, a dve hodky zabalený v sáčku.
Nepomohlo.
Teraz skúšam opakované postreky nejakým ekologickým postrekom.
Zatiaľ penjing nevyzerá veľmi dobre, dúfam že sa to zlepší keď stromčeky zahustnú - hlavne ten vľavo budem musieť ešte drátovať, vetvy idu hore dole do sveta. Konieckoncov ako na všetkých týchto supermarketových lacných carmonach.
Kým tento je ešte vo vývoji, plány sú už na ďalší, zase s mojími obľúbenými brestmi.
Z posledného výletu som si doniesol pár pekných skál a chcel by som ich použiť.
(5 hodín šľapania s vakom naloženým skalami - dobre mi občas praží - ešte aj priateľka ho hoďku vláčila - to musí byť láska :D
Takže na druhej fotke vidno ako sa bavkám a vymýšľam kompozíciu.
Ano je to ona kto drží tu skalu napolohovanú aby som mohol fotiť :D
A pre zmenu mám v záhrade v záhone 3 malé japonské javory orange dream, z ktorých spravím ďalší penjing na jar. Sú to mladučké stromčeky, nebude to zo začiatku žiadna sláva, ale aspoň to bude farebnejšie :)

piatok 30. októbra 2015

AUTUMN IN EASTERN SLOVAKIA

Some pics from some trips :)
These two were taken last wednesday at the Košice ZOO.

Pár fotiek z výletov.
Prvé dve boli fotené minulú stredu v košickej zoo.
These are from the trip with friends to Folkmar rock:

Tieto sú z výletu s priateľmi na Folkmarskú skalu.

 
  
Hey, there are still raspberries in my garden! :)

Aha, v záhrade mi ešte rastú maliny :)


And we went for a hike in our beautifull Slovak Paradise as well :)

A boli sme tiež na výlet v našom krásnom slovenskom raji :)BIRCHES

According to Walter Pall, birches are not very good material for bonsai.
It is for the few reason that I am not going to explain here, you can google it on his blog.
But I gues everyone loves them.
I am always admiring one that is growing in front of my neighbour´s house.
In the spring when I started my bonsai journey, I got me some birch yamadori.
This one I wanted to make into one similiar to the raft style I have seen on Bonsa4me webpage.
http://www.bonsai4me.com/AdvTech/ATdamagedhawthorn.htm
But new shoots grow at the very base of the trunk so I will style it differently i guess.
Here are the pictures from right after it was dug out till this day.
I got one to be a garden tree as well - this is how it looks now:


When the leaves drop, I would like to start to style it into a weeping style and let it grow to 2 and a half meters at max.


SK:

Podľa Waltera Palla niesú brezy veľmi dobrý materiál na bonsai.
Nebudem tu rozoberať prečo, je to na jeho blogu.
Ale asi všetci ich milujeme.
Každý deň obdivujem jednu čo rastie pred susedovým domom - obrázok 1.

Na jar som si doniesol jednu vykopanú z ktorej som chcel spraviť niečo ako raft style čo som videl na stránke Bonsai4me.
http://www.bonsai4me.com/AdvTech/ATdamagedhawthorn.htm
Ale konáre vyrašili blízko seba tak to skúsim natvarovať ináč.
Na obrázku 2 a 3 sú fotky po vykopaní a dnes.
Tiež som si kopol jednu mladú brezu, ktorú nechám rásť asi 2 a pol metra a chcem ju aj natvarovať do weeping štýlu (Smutná breza - niesom si istý slovenskou obdobou :)

štvrtok 29. októbra 2015

STANDS AND FOREST DECORATIONS

I love the dead roots and stumps of the trees so I brought me some home from nearby forest.
One I used as a decoration in our front garden and other is a stand for saikei.
It is painted with wood protective coat of paint so I wonder how long it will last.
I don´t like supermarket garden decorations, they are too cheesy - these are original and for free.
Well I had to bring them home on a tractor with trailer and used full pack of paint worth 27 euro on each.
SK:

Lesné dekorácie a stojany.

Milujem mŕtve korene starých stromov a tak som si z blízkeho lesa pár doniesol.
Jeden slúži ako záhradná dekorácia v predzahrádke, druhý je stojan pre saikei.
Sú namorené ochranným lakom, tak som zvedavý ako dlho vydržia.
Nemám rád gýčové supermarketové dekorácie, tieto sú originálne a zadarmo.
No nie až tak zadarmo. Musel som ich traktorom dopraviť domov a na každý z nich som vycapal plné balenie moridla v hodnote 27 eur.


 


PENJING number 3 - The Haunted Hill

I got one Ulmus left from the group planting from supermarket, and since it was a very ugly looking one, I decided to do penjing in Walter Pall´s fairy tale style.
All I needed was some decoration and with that helped me 2 stones that look like skulls.
The tree filled in and that´s about it.
I do not plan to do much more about it.
Well, maybe I will carve the trunk a bit to make it hollow.
But not soon because I don´t have any carving tools yet.

SK:

Penjing číslo 3 - Strašidelný vrch

Zvyšil sa mi jeden brest zo supermarketu keď som robil penjing 2, a keďže to je jeden neveľmi pekný stromček, rozhodol som sa spraviť penjing v rozprávkovom štýle Waltera Palla.
Len som potreboval nejaké primerané dekorácie a s tým mi pomohli dva kamene, ktoré pripomínajú lebky.
Stromček zahustol a hotovo.
Veľa s tým už robiť neplánujem.
Možno len vyrobiť nejaké dutiny.
Ale zatiaľ na to nemám potrebné nástroje.
PENJING number 2.

Again chinese elms, ulmus parvifolia.
I got the stone slabs from our local stone merchants, trees from supermarket, and got on with it.
This time I used KETO that I ordered from Bonsai center Nitra.
Here is photo documentation of my work on this little ulmus forest.


Little bit later:


Now the position of the trees isn´t that great, tiny one at the front is blocking the view of interesting nebari of the tree behind it. I will probably sort that out later. For now it´s done.

SK:

Penjing číslo 2.

Opäť bresty drobnolisté, ulmus parvifolia.
Kúpil som kamenné platne z kamenárstva v susednej dedine, bresty zo supermarketu a šiel na to.
Tentokrát som použil KETO z bonsai centra v Nitre.
Hore je fotodokumentácia mojej práce na tomto malom brestovom lesíku
Pozície stromov niesú najlepšie, maličký vpredu vľavo blokuje výhľad na celkom zaujímavé nebari stromu za ním, tak na jar ten zadný posuniem trošku vľavo. Zatiaľ hotovo.

penjing

penjing