pondelok 21. decembra 2015

WINTER CONTEMPLATIONS

As there is nothing I can do with the trees this time of the year, I am contemplating future possible stylings for some of my yamadori trees.
These 2 trees were collected this year, appear to be alive months after collection, but, anyway, I won´t do anything with them next year except watering and feeding.
Only after I will see that they are thriving, styling will be done possibly in 2017.

SK:

ZIMNÉ ÚVAHY

Keďže okolo bonsajov sa toho robiť v decembri veľa nedá, uvažujem nad možnými budúcimi tvarmi niektorých mojích yamadori stromov.
Tieto 2 stromy boli kopané tohto roku, a aj keď vyzerajú že po mesiacoch od vykopania stále žijú, nebudem s nimi budúci rok nič robiť, okrem polievania a hnojenia, a tvarované budú až keď budú viditeľne zdravé a silné niekedy v roku 2017.


piatok 18. decembra 2015

YEAR ROUND BONSAI CARE

Great article about what to do around bonsai on specific month of the year :)

Link

SK:

STAROSTLIVOSŤ O BONSAJE PODĽA MESIACOV

Výborný článok čo robiť okolo bonsajov v tom ktorom mesiaci roka.

Klikni sem

piatok 11. decembra 2015

BIG PLANS

I cannot stop thinking about great future that my last discovery is gonna have :P

SK:

VEĽKÉ PLÁNY

Nemôžem si pomôcť nemyslieť na veľkú budúcnosť, ktorú môj posledný objav bude mať :)


streda 9. decembra 2015

YAMADORI HORNBEAM

New discovery - pruned and prepared for collection in the spring.

SK:

Nový objav - hrab - obstrihaný a pripravený na jarné vykopanie.utorok 1. decembra 2015

BACKGROUND PAINTING

I got this background painting by Bartova Art for my namesday.
It was designed for penjing number 4 but since it has to be redone here it is pictured with number 5.

SK:

Pozadie za penjing

K meninám som dostal túto maľbu za penjing 4 od Bartova Art.
Keďže číslo 4 bude na jar prerobený, tu je fotka s penjingom číslo 5.

piatok 27. novembra 2015

NEW ACCENT PLANT

Oxalis - present from my girl´s mother :)

SK:

Nová doplnková rastlina

Kyslička od priateľkinej mamy :)utorok 24. novembra 2015

DIFFERENT WORLDS

Penjing number 1 with fall colours and number 5 catching some sunrays indoors on a south facing window sill.
Moss grass turned red it looks great :)

SK:

Rôzne svety

Penjing číslo 1 v jesenných farbách a číslo 5 slniaci sa na južnom okennom parapete.
Machový porast sa sfarbil do červena a vyzerá krásne :) 

štvrtok 19. novembra 2015

READY FOR WINTER

It should get colder in coming days and my trees are ready for a winter sleep :)
This is my very first bonsai winter and I hope all of the trees will make it.
My ulmus penjings will be moved inside when the temperatures drops to about minus 10°C.
Thanx to Harry Harrington for advice.


SK:

Pripravené ne zimu

V najbližších dňoch sa má ochladiť, a stromy sú už pripravené na zimný spánok :)
Toto je moja úplne prvá bonsajová zima, tak dúfam že to všetky prežijú.
Moje brestové penjingy pôjdu na zimu dnu keď teplota klesne k -10°C:
Vďaka Harrymu Harringtonovi za rady.


nedeľa 15. novembra 2015

AIRLAYERING WISTERIA

Today I did cut off airlayered wisteria branch, as the leaves are falling down finally.
It was prepared in the late spring.
Roots developed only on one side as was the case with my pear too.
I planted it in a training pot in zeolite, with a bit of bonsai soil on top.
And I supported it with the rock and fastened it to the pot with sticky tape as I didn´t want to damage very delicate wisteria bark.
When the roots develop more, it will be properly fastened from the bottom.
It is prepared for winter in an unheated room in the house.

SK:

Vzdušné potápane wistérie.

Dnes som oderezal wistériu, keďže už listy začali opadávať.
Pripravil som si ju cez neskorú jar.
Korene sa vytvorili len na jednej strane, presne ako pri hruške ktorú som rezal v auguste.
Zasadil som ju do zeolitu s troškou bonsajového substrátu na povrchu.
A podoprel som ju veľkým kremeňom a páskou pripevnil k tréningovej miske.
Nechcel som drôtom poškodiť kôru, keď zakorení bude poriadne pripevnená zo spodu.
Teraz je už v pivničke pripravená na zimu.
piatok 13. novembra 2015

HOME SWEET HOME

I made this video 2 years ago and tried to capture beauty of the village where I live and it´s surroundings.
Due to music I used for it it might not be available everywhere, sorry about that.
Later I will make it with some original tune.

Welcome to Sady nad Torysou

SK:

Domov, sladký domov

Toto video som nahral pred dvomi rokmi, a chcel som v ňom poukázať na krásy dedinky kde žijem, a jej okolia.
Kvôli hudbe ktorú som použil video nieje dostupné všade, sorry.

Welcome to Sady nad Torysou

štvrtok 12. novembra 2015

YANGZHOU PENJING MUSEUM

Some photos from my dream destination shared around the web.
I think I would need a week to enjoy and absorb everything exhibited there :)
Majority of creations are by unknown artist to me, so if you recognize some of them, please let me know who the artist is.
SK:

Pár fotiek z múzea v čínskom Yangzhou, miesta mojich snov, ktoré kolujú po nete.
Myslím že by som potreboval týždeň aby som vstrebal a užil si všetko čo tam vystavujú :)
Nepoznám autorov väčšiny týchto výtvorov, tak ak niektoré spoznávate, prosím dajte mi vedieť nech doplním meno umelca k jeho dielu. Vďaka.

 


Below are four masterpieces by Quingquan Zhao:

And last one by unknown artist:

penjing

penjing