štvrtok 27. júla 2017

WISTERIA AIRLAYER NUMBER 2


First of 3 airlayers I did on our wisteria 2 months ago has been cut yesterday.
I wanted it in chinese literati penjing style and after removing the branch from the tree I was quite satisfied with it and I think it will make a nice one in a very near future.
The branch formed enough roots to survive I think and I removed most of the leaves to lighten the stress on new roots, which was quite handy as I could give the branch basic style direction.
I will have another similiar one like this soon, so this one will be up for sale shortly.
SK:


POTOPENEC WISTÉRIE 2


Prvý z troch potopených konárov na našej wistérii bol odrezaný včera.
Chcel som ho použiť na čínsky literati štýl a po odrezaní a osekaní si myslím že z neho aj bude už čoskoro pekný literát.
Myslím si že si konár vytvoril dosť koreňov na prežitie a k tomu som ešte väčšinu obrastu osekal aby som znížil záťaž na nové korene, čo aj prišlo vhod, lebo som mohol rastline dať základný tvar pre budúcnosť.
Onedlho budem mať ešte jeden podobný literát, takže tento bude čoskoro na predaj.
If the tree doesn´t sell till next spring, I will move it to the middle of the pot, which wasn´t possible at this point.
Ak sa stromček do jari nepredá, posuniem ho do stredu misky, čo v tomto štádiu nebolo možné.
utorok 18. júla 2017

EXPANDING MY PENJING HEAVEN


Some more work done.
And it is still just the beginning :)


SK:


ROZŠIRUJEM SVOJ PENJINGOVÝ RAJ


Pribudli nové podstavce.
A to je ešte stále len začiatok :)
Before and after photos
Fotky pred a po
sobota 8. júla 2017

WORKSHOP OF BONSAI CLUB KOŠICE 2017

In Milan Miko´s garden in my home village of Sady nad Torysou this year, led by Mr. Július Kolesár.

SK

TVAROVAČKA KOŠICKÉHO BONSAI KLUBU 2017

Tvarovačka košického bonsai klubu v záhrade Milana Mika, v mojej rodnej dedinke Sady nad Torysou, pod vedením pána Júliusa Kolesára.


My tree from garden centre mentioned in earlier post ended a bit differently as I planned, but I am quite satisfied with the result of initial styling.
Môj strom spomínaný v predchádzajúcom článku skončil trošku ináč ako som plánoval, ale som celkom spokojný s týmto prvým tvarovaním
Miloš´s juniper, garden yamadori grown in the ground for some 10 years, initial styling.
Milošova borievka ktorá mu rástla 10 rokov v záhrade, prvé tvarovanie.
Karol´s juniper.
Karolova borievka.
Rasťo´s tree from garden centre.
Rasťov strom zo záhradníctva.
 Milan Miko´s juniper.
Borievka Milana Mika.
Another tree styled by Rasťo.
Ďalší strom ktorý Rasťo tvaroval.

We had a visitor too, Mr. Dušan Šamko, our native pilot ace came for a little peek.
Mali sme aj návštevu, nášho rodáka, letecké eso Dušana Šamka, ktorý priletel na kontrolu.penjing

penjing