piatok 26. februára 2016

NEW PENJINGS

Works are in full swing to be ready for planting of the trees at the right time finally :)


SK:

NOVÉ PENJINGY

Práce sú v plnom prúde aby som bol pripravený na sadenie stromčekov tentokrát v správny čas :)


At the front penjing for European hornbeam, at the back marble plate ready for maple water and land penjing
SK: V popredí penjing pre hrab, v pozadí doska pre javorový water and land penjing.

This is gonna be hornbeam forest with rocks from Folkmar rock hike.
I want to imitate usual slovakian forest with hormbeams and beeches with straight trunks.
SK:
Toto bude zase hrabový lesík so skalami z výletu na Folkmarskú skalu.
Chcem imitovať typický slovenský les východného slovenska s hrabmi a bukmi s rovnými kmeňmi.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

penjing

penjing