sobota 23. júla 2016

FEW PICS (ZOPÁR FOTIEK)

Last year yamadori spruce and its response to recent styling - new buds on old wood.
Minuloročný yamadori smrek a jeho odpoveď na nedávne tvarovanie - puká na starom dreve.
Penjing number 5 with some tiny flowers
Penjing číslo 5 s párom žltých kvetov
Last year airlayered wisteria with some flowers. 
Minulý rok potopená wistéria má zase zopár kvetov.


And I made me some accents yesterday too.
A včera som si spravil aj pár doplnkových rastlín.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

penjing

penjing