štvrtok 28. januára 2016

WINTER IMAGES OF PENJING NO.1

I changed stones yesterday so here are new pictures and it´s very first winter images.
The stones were finally cut proper way on small electric tile cutter that I got for christmas.

SK:

Zimné fotky Penjingu číslo 1

Včera som vymenil kamene tak tu je pár fotiek penjingu v zimnom bezšate.
Kamene boli konečne narezané bezpečným spôsobom a to na kufríkovej elektrickej rezačke na dlažbu a obklady, ktorú som dostal pod stromček.




Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

penjing

penjing