štvrtok 7. apríla 2016

THE STORY OF ONE AIRLAYERED PEAR BRANCH

Last year when I fell for bonsai I browsed hundreds of bonsai related pages every day, admired and learned everything I could about it.
One of the best bonsai pages I soon discovered was Bonsai4me.com and I was blown away by some of Harry´s creations.
Unlike most of other - japan obsessed bonsai artists - he had his own style and was creating very original looking bonsai.
This one was something very different and special for me:
http://www.bonsai4me.com/AdvTech/ATdamagedhawthorn%20page2.htm
 and I decided I want to have one like that as well and started looking for suitable tree.
I collected one birch and planted it in the ground hoping that buds will appear where I want them.

It didn´t work.


Buds appeared but very close to the base and the rest of the branch died off.
And later, as I was sitting in the garden enjoying sunshine, I noticed one branch on a pear tree that would be perfect.
So I went to get all the necessary stuff and started with air-layerenig.
Later in the autumn my work paid off as I was taking care about it whole summer and watering it as the rest of the trees. It had sufficient roots to be cut off.I planted it right away on a rock.
And whole czech and slovakian bonsai world visiting forums where I presented it was in shock.
Yes, they were right, that is not the way to do it.


You should put it in a training container  for a year or 2 to be able to grow nice rootball to support it.
As I didn´t want to mess with it anymore before the coming winter, I digged a hole in the ground and put the branch with the rock in it.
It survived winter all right and when I saw that buds appeared all over and started to grow, I carefully digged it out, even more carefully removed the branch from the rock without harming the roots and planted it ...not in a training container again, but on a stone slab.
I think it has a lot of substrate to grow in and be happy, and it looks better than in some wooden crate.
Life is short, why not make things nice right away?
As long as the trees show signs of health and growth of course.
If everything goes right, I will have my own raft bonsai inspired by my most favourite bonsai artist´s masterpiece quite soon :)SK:
PRÍBEH JEDNÉHO  VZDUŠNE POTOPENÉHO KONÁRA HRUŠKY
Minulý rok, keď som prepadol bonsajom, som každý deň prezeral stovky stránok na nete týkajúcich sa bonsajov, obdivoval a učil sa všetko čo sa dalo.
Čoskoro som natrafil na jednu z najlepších stránok – Bonsai4me.com – a bol som ohúrený Harryho originálnymi výtvormi.
Na rozdiel od väčšiny bonsajových umelcov, ktorí sú väčšinou posadnutí Japonskom, má Harry svoj vlastný štýl a vytvára veľmi originálne bonsaje.
Napríklad ako tento, ktorý patrí k mojím najobľúbenejším z jeho tvorby:
Rozhodol som sa že aj ja sa pokúsim niečo také napodobniť a vytvoriť bonsai na tento štýl.
Vykopal som jednu brezu a zasadil ju do zeme, dúfajúc, že sa puky objavia na miestach kde potrbujem.
Samozrejme sa objavili len na spodku pahýľa a zvyšok odumrel.
Neskôr, keď som sedel v záhrade a užíval slniečko, som zbadal na otcovej hruške konár, ktorý sa na môj vytúžený bonsai hodí ešte lepšie, a výsledok by sa mal dosiahnuť oveľa skôr, keďže kmene budúcich stromčekov boli už skoro hotové, a stačilo by vybudovať vetvenie.
Hneď som šiel po potrebné veci a začal potápať.
Neskôr na jeseň sa moja snaha vyplatila – polieval som to každý deň ako všetky ostatné bonsaje – konár pustil dostatok koreňov aby vetva prežila a ja som ju mohol odrezať.
A hneď som ju ´´capol´´ na kameň.
A celý český a slovenský bonsajový svet, ktorý navštevuje fóra kde som to prezentoval bol zhrozený.
Áno, mali pravdu – takto sa to nerobí.
Mal by som ju dať do priestranného tréningového kontajnera na rok, dva, aby sa vytvoril dostatočný koreňový bal na prežitie konára.
Keďže som už nechcel babrať do koreňov, vykopal som jamu a dal konár aj s kameňom do zeme, kde prežil zimu.
Keď som začiatkom jari videl že stromček pekne opukal, vykopal som skalu na ktorej bol pripevnený, opatrne ho odstrihol a ešte opatrnejšie bez zasahovania do koreňov som ho zasadil .... zase nie do tréningoveh misky, ale na kamenný plát.
Myslím že tam má dostatok substrátu na vývin koreňového balu, a vyzerá to lepšie ako v nejakej drevenej prepravke, alebo plastovej miske.
Život je krátky, prečo by sme nemohli mať pekne vyzerajúci výtvor hneď?
Pokiaľ sa ovšem stromčeky tvária zdravo a rastú.
Ak všetko pôjde podľa plánu, budem mať už čoskoro svoj vlastný bonsai inšpirovaný Harryho majstrovským dielom J

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

penjing

penjing