streda 23. marca 2016

FIRST ATTEMPTS AT "SWEATING"

On my way back from yamadori collection trip - where I collected small hornbeams for "Railway and land" penjing - I noticed a standalone stump of a tree (I don´t know the species yet) hanging for it´s life on a certain spot in our "used to be orchards" recently cleared of all the trees.
I stopped the car and went to inspect it. I was able to move it from side to side,  so I think there were efforts to remove the tree and for some reason they weren ´t finished.
There were some nearly opening buds on a stump so it was still alive, and I decided to give it a shot at life.
It was quite easy to collect it bud it had nearly no fine roots, so it´s survival would be very unlikely.
Therefore I decided to try technique I have read about on Tony Tickle´s web - sweating.
It supposedly significantly increases the survival rate of  collected  trees with very little roots
You put the tree in a pot in enclosed black plastic bag and spray it with water every day, and position it to get the most sunlight possible.
And I used it on a collected blackthorn as well.
I will report on results of this endeavour.

SK:

PRVÉ POKUSY S "POTENÍM"

Na ceste s5 z yamadori výletu - kde som kopal malé hraby na "railway and land" penjing - som si všimol, že na mieste kde bol nedávno čistený sad od stromov ostal na prázdnom poli stáť jediný peň stromu (mne zatiaľ neznámeho druhu), bojujúci z posledných síl o život.
Zastavil som auto a išiel ho preskúmať. Dalo sa s ním hýbať zo strany na stranu, myslím že sa ho pri čistení pokúsili odstrániť, ale z nejakého dôvodu svoje úsilie nedokončili.
Boli na ňom skoro otvárajúce sa puky, takže strom ešte žil, a ja som sa rozhodol pomôcť mu a vykopať ho.
Šlo to dosť ľahko, no nemal skoro žiadne korene - vlásočnice, a tak jeho prežitie by bolo nepravdepodobné.
Preto som sa rozhodol vyskúšať techniku, o ktorej som čítal na stránke Tonyho Tickla - potenie.
Vraj výrazne zvyšuje rast koreňov a pomáha prežiť aj yamadori stromom s malým množstvom koreňov.
Ide o to, že strom v nádobe sa da do čierneho plastového vreca na slnko a každý deň sa strom rosí (a polieva samozrejme podľa potreby).
Vyskúšal som to tiež na čerstvo vykopanej trnke.
O úspešnosti tohoto pokusu budem samozrejme informovať.

Picture of so far unidentified tree:
Foto zatiaľ neidentifikovaného stromu:

 


And blackthorn:
A trnky:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

penjing

penjing