pondelok 12. júna 2017

WEEKEND PICS


Here are some pics from the weekend that I would like to share.


SK:


Fotky z víkendu


Tu je zopár fotiek z víkendu o ktoré by som sa chcel podeliť.


Emma at work in the kitchen, preparing some sand cookies for daddy who is working on some trees.
Emma pracuje v kuchyni a pripravuje tatovi pieskové koláče, zatiaľ čo on sa bavka so stromčekami.
The result of that work - juniper created last year after some pruning and rewiring.
A tu je výsledok bavkania - borievka, ktorá bola vytvorená minuý rok po prestrihaní a čiastočnom drôtovaní.

This buxus collected last year from parent´s garden had to be repotted because of the substrate I planted it in last year that was constantlly wet.
Tento buxus kopnuty minuly rok zo zahradky rodičov musel byť presadený kvôli neustále premočenému substrátu do ktoreho som ho vtedy zasadil.


On friday I came across this amazing scots pine in garden centre and i had to buy it. Here it is after clearing some of dry and some live branches too. It looks amazing live and I cannot wait to style it.
V piatok som v zahradnictve objavil tuto borovičku a musel som ju kúpiť. Tu je po odstránení suchých a aj pár živých konárov. Na živo vyzerá úžasne a ja sa neviem dočkať kedy si ju natvarujem.


And lastly some pics of yellow flowers of succulents
on my penjings.
A nakoniec pár fotiek žltých kvetov sukulentov na mojích penjingoch.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

penjing

penjing