pondelok 29. mája 2017

FIRST DEFOLIATIONS


I was getting ready for full defoliations on my crazy growing hornbeams over the weekend, but I came across a recent video by Bonsai Mirai where Ryan says that he do not recommend this practise, that it might work for a few years and one year the trees might not respond as we expext and it might actually do some harm - so I tried partial defoliation as he adviced instead. All the leaves were cut by half or even 2/3.
It took me some 3 hours for these 2 penjings.
Long branches were cut back to 1-2 leaves.
The trees are only second year on a marble plate but the branch development using clip and grow technique is coming along nicely :) I love the Lingnan´s school of penjing branch development methods where you let the branch grow to required girth and then cut it back to 1-2 leaves. I am fascinated by the ramifications built this way.


SK:


Prvé defoliácie


Cez víkend som sa pripravoval na moje prvé defoliácie hrabov, no v poslednej chvíli som sa doklikal k nedávnemu videu od Bonsai Mirai, kde Ryan túto praktiku neodporúča. Vraj to môže fungovať pár rokov a potom raz o pár rokov strom nemusí na ňu reagovať ako by sme čakali a môže mu to ublížiť.
Preto som na týchto dvoch penjingoch vykonal čiastočnú defoliáciu ako odporúčal - skoro všetky listy boli strihnuté podľa veľkosti - na polovicu až 2/3.
Trvalo mi to asi 3 hodinky.
Dlhé vetvy boli strihnuté na jeden až dva listy.
Stromčeky sú len druhý rok na mramorových platniach po vykopaní ale vetvenie sa celkom pekne vyvíja :) Používam na tvarovanie techniku "strihni a nechaj rásť", podľa Lingnanskej školy penjingu, kde nechávajú konárik rásť na požadovanú hrúbku a potom ho strihnú na jeden až dva lístky.
Fascinujú ma takto vybudované koruny.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

penjing

penjing