streda 17. mája 2017

MY FIRST GRAFTING .... ALMOST


My penjing number 4 with ficuses lived and prospered over the winter on my large window sill.
I didn´t cut a single branch, preparing them to be grafted lower on the trunk of the main tree when being moved outside for summer, because no buds appeared after last year deep cutting.
Today was the day.


SK:


Prvý pokus s vrúbľovaním ... skoro


Fikusy na mojom penjingu číslo 4 sa mali dobre na mojom veľkom parapete cez zimu.
Nestrihol som na nich ani konárik a pripravoval si ich na vrúbľovanie nižšie na kmeni hlavného stromčeka, pretože po minuloročnom strihaní sa dole žiadne puky neobjavili.
Dnes som sa do toho šiel pustiť pred premiestnením penjingu von na leto.I cleaned the branches and prepared the scion
Preriedil som konáriky a pripravil jeden na vrúbľovanieAnd then I got me thinking about an idea I got earlier - I only have one suitable scion, it is going to take time for it to merge, then I have to do it twice more .... after looking at how nicely branches developed at the last year´s cut I made a decision and went for it.

A potom som začal premýšľať nad možnosťou ktorá ma už predtým napadla - keďže mám len jeden vhodný konárik, bude to trvať kým sa chytí a ešte to budem musieť dvakrát zopakovať - a po preskúmaní ako pekne sa na mieste minuloročného rezania vetvy rýchle rozkonárili som sa rozhodol a šiel na to.This way I lost one growing season, I should have cut this deep the first time, but I had no experience with ficuses and didn´t know they tend to bud only on top.
Original story on this landscape here:
Since I spared some time of the day by this quick problem solving, I attended to one overgrown blackthorn that I want to train in weeping style with clip and grow technique.

Tým pádom som stratil jednu sezónu rastu, mal som takto hlboko zrezať už prvýkrát, no nemal som s fikusmi žiadnu skúsenosť a nevedel som že pukajú len hore na reze. 
Viac o tejto krajinke tu:
Keďže som ušetril troška času týmto rýchlym riešením, mohol som sa trošku povenovať aj jednej prerastenej trnke, ktorú chcem technikou clip and grow vytvarovať do weeping formy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

penjing

penjing